بیانیه دستورالعمل های نگهداری و مراقبت از جنین سالم


رهنمودها

دستورالعمل اجرای بند 53 قانون حمایت از خانواده و جوانان با هدف حفظ و پرورش میوه های سالم از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه های علوم بهداشتی سراسر کشور، سازمان ها و مراکز ذیربط ارسال شد.


به گزارش ایلنا، با معرفی این دستورالعمل، بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین در زنان باردار استاندارد شده و از الگوی فنی مراقبت از جنین سالم تا زمان تولد پیروی می شود.


در این ابلاغ، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با وزارت بهداشت، نظارت بر حسن اجرای این ماده را بر عهده دارند.


بر اساس بند 53 قانون حمایت از خانواده و جوانان، بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در زنان باردار استاندارد و هدفمند است تا اطمینان حاصل شود که جنین‌های سالم تحت نظارت متخصصان زنان و زایمان، مراقبت‌های بیشتری نسبت به قبل دریافت می‌کنند.


انتهای پیام/