بچه کانگورو فکر می کند مرد زیر لباس مادرش است
این پیوند مهربان است تصاویری شگفت انگیز از پرش بچه کانگورو به جیب لباس کانگوروی مراقب در تمورا ، نیو ساوت ولز ، استرالیا ضبط شده است. جویی ، به نام نایجل ، پس از یافتن تنها در مزرعه نجات یافت.

دیدگاهتان را بنویسید