به قربانیان زلزله افغانستان تسلیت می گوید


به قربانیان زلزله افغانستان تسلیت می گوید

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی در توئیتر با قربانیان زلزله افغانستان ابراز همدردی کرد.


به گزارش ایلنا، آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل متحد با قربانیان زلزله افغانستان ابراز همدردی کرد.


گوترش در گزارشی در توئیتر نوشت: «قلب من پس از زلزله مرگباری که صدها نفر را به کام مرگ کشاند، با مردم افغانستان احساس درد می کند.


وی افزود که تیم سازمان ملل در افغانستان در حال بررسی نیازهای مردم و ارائه کمک های اولیه است.
انتهای پیام/