به تفرجگاه های تابستانی عالی راهنمایی کنید


وی افزود: غنی سازی اوقات فراغت یکی از مهمترین فرصت های آموزشی است که تاثیر اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بسیار موثری بر دانش آموزان خواهد داشت.

تعرف حسینی با اشاره به اینکه گروه های مختلف دانش آموزان با نیازهای ویژه دارای ویژگی ها و تفاوت هایی هستند، گفت: اما همه آنها نیازهای مشترکی دارند که از جمله این نیازها، نیاز به خودشناسی و پذیرش مسئولیت اجتماعی است که نوعی آموزش عملی است. و ظرفیت سازی از طریق فعالیت های فرهنگی و آموزشی قابل دستیابی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعطیلی مدارس در تابستان و کمبود ظرفیت فوق برنامه برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان ممتاز، تاکید کرد: برنامه ریزی مدون و استفاده از همه امکانات برای ارتقای کیفیت اوقات فراغت این گروه از دانش آموزان است. دانش آموزان

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی به برخی از اهداف برنامه ریزی شده در اردوهای تابستانی اشاره کرد و گفت: تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان، کشف و ارتقای استعدادهای دانش آموزان، ادامه تحصیل، فرهنگی و بدنی دانش آموزان. فعالیت های آموزشی زمان با رویکرد خانواده محور، ایجاد بسترهای لازم برای تقویت و تضمین سلامت جسمی و روانی دانش آموزان و تلاش برای آموزش مهارت های فنی و حرفه ای در زمینه کارآفرینی از جمله این اهداف است.

به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، وی افزود: ایجاد فرصت برای مهارت های فردی و اجتماعی، مراقبت از مهارت های زندگی در دانش آموزان و تقویت مهارت های فرزند پروری و خانواده سازی از دیگر اهداف است.

تعرفه حسینی با تاکید بر نقش محوری مدارس و برنامه ریزی غیرمتمرکز، خلاقانه و نوآورانه مدارس در اجرای این برنامه ها گفت: