برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی در لندن


برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی در لندن

تظاهرات ضد صهیونیستی در لندن برگزار شد.


به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پست، تظاهرات ضد صهیونیستی در لندن برگزار شد.


این تظاهرات که روز چهارشنبه برگزار شد با سردادن شعارهایی از جمله صهیونیست ها به خانه های خود بازگردید.


یکی از تظاهرکنندگان در این تجمع شعار داد: صهیونیست ها از یهودیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.


این تظاهرات با نام “اعتراض برای فلسطین” و توسط سازمان همبستگی فلسطین برگزار شد.انتهای پست/