برگزاری تجمع در تهران و بتمن در پی توسعه روابط و همکاری های ایران و ترکیه


برگزاری تجمع در تهران و بتمن در پی توسعه روابط و همکاری های ایران و ترکیه

در این نشست مشترک، رئیس و مدیر عامل انجمن گردشگری و اتومبیلرانی و معاون فرماندار بتمن ترکیه بر توسعه روابط، تقویت تعاملات و برگزاری برنامه های مشترک از جمله میتینگ های خانوادگی و فرهنگی در مسیر سفر تاکید کردند. ایران و بتمن بوقلمون.


به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی انجمن جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدا حسینه صوفی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن جهانگردی و اتومبیلرانی)، قادر کالی (معاون فرماندار بتمن، شهردار عبدالوهاب). کوسان)، حسن ز ztürk (فرماندار حسن) کیف (بتمن)، محمد احسان اصلانلی (مدیر گردشگری استان بتمن) و جمعی از مدیران انجمن بتمن و انجمن بتمن در مقر انجمن جهانگردی و اتومبیل رانی برگزار کردند.


در این دیدار محمد جوزف صوفی با اشاره به اشتراکات مختلف فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ایران و ترکیه و قدمت تعامل اقتصادی و گردشگری دو کشور، پیشنهاداتی برای توسعه همکاری های مشترک ارائه کرد.


اجرای پروژه های سرمایه گذاری گردشگری در بتمن و برخی شهرهای ایران، برگزاری تبادلات گردشگری، تفریحی، گردشگری و رالی خانوادگی، برگزاری رالی هنرمندان، ورزشکاران در بتمن و کشورمان، برپایی نمایشگاه های گردشگری، اجرای توریسم خودرو و خودرو تلویزیون فرصت های ارائه فرصت های گردشگری دو کشور یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده توسط رئیس و مدیرعامل انجمن جهانگردی و اتومبیلرانی بود.


صوفی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی بین انجمن گردشگری و اتومبیلرانی و فرماندار بتمن برای تسریع همکاری، برنامه ریزی، برنامه ریزی و نظارت را داد.


قادررس کالی فرماندار بتمن در ادامه دیدار با رئیس و مدیر عامل انجمن جهانگردی و اتومبیلرانی و جمعی از مدیران از سفر به ایران برای توسعه روابط و تقویت همکاری های مشترک به ویژه در زمینه فعالیت های خودرویی استقبال کرد. وی گفت: ما به عنوان نماینده رسمی دولت ترکیه قول می دهیم امکانات و فرصت های لازم را برای دوستی با ایران ایجاد کنیم که برای ما بیش از هر موضوع دیگری ارزشمند و مهم است.


انتهای پیام/