بررسی گزارش نهادهای اجرایی در حوزه اجرای قانون جمعیت جوانان در حال انجام است.


بررسی گزارش نهادهای اجرایی در حوزه اجرای قانون جمعیت جوانان در حال انجام است.

در سومین جلسه ستاد نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد که از هفته گذشته بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی پاسخ های ستاد نظارت نیروی انتظامی حمایت از خانواده و جوانان هستند. نهادهای اجرای این قانون.


به گزارش ایلنا، سومین جلسه ستاد نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانان سازمان بازرسی کل کشور با حضور اعضای ستاد و فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت برگزار شد. اعضای شورای اسلامی.در این جلسه با اشاره به تکمیل ارزیابی گزارش های دریافتی دستگاه های اجرایی، مشخص شد سازمان بازرسی کل کشور مرحله خوداظهاری را پشت سر گذاشته و در مرحله آزمایشی در ارزیابی فعالیت دستگاه ها قرار دارد. اجرای این قانونبر این اساس، بر اساس این گزارش، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور از هفته گذشته پاسخ‌های دستگاه‌ها را بررسی می‌کنند.در این جلسه معاون سازمان بازرسی کل کشور و رئیس ستاد نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و اتباع جوانان، دکتر رحمانیانس با بیان اینکه نهادهای خاصی اعلام کرده اند آیین نامه لازم را برای اجرای این قانون تهیه کرده اند. اجرای قانون جوانان اتباع و ارسال آنها به دولت برای تصویب، تصریح کرد: دولت باید به موضوع شهروندان توجه بیشتری داشته باشد، در عین حال دستگاه ها تنها به ارسال آیین نامه اکتفا نکنند. اما باید پیگیری شود تا دولت سریعتر این مقررات را بررسی کند.وی با تاکید بر تداوم جلسات مشترک ستاد با شورای اسلامی گفت: شورای اسلامی باید از نهادهایی که بر اساس قانون تکلیف شده اند درخواست کند که تاکنون چه اقداماتی برای نظارت بر اجرای این قانون انجام داده اند. .معاون سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اجرای قانون حمایت از جوانان و خانواده های شهروندی گفت: در این قانون تکالیف بیش از 50 سازمان دولتی و غیردولتی مشخص شده است.رحمانی ادامه داد: این نهادها باید گزارش عملکرد شش ماهه خود را به مجلس و شورای انقلاب فرهنگی ارائه کنند که به نظر می رسد تاکنون به این تعهد عمل نکرده اند و لازم است در اسرع وقت اقدامات لازم انجام شود.وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر اردوی جوانان جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: برخی از دستگاه ها به درخواست سازمان بازرسی مبنی بر اعلام گزارش های تکمیل شده پاسخ داده اند که بازرسان برای بررسی صحت و چکیده اولیه این ماجرا اعزام شده اند. به دستگاه های اجرایی ذیربط اعتبار و مدیریت لازم برای تخصیص اعتبارات لازم به نهادهای ذیربط در راستای اجرای بهینه قانون بر اساس چارچوب قانونی داده نشده است. مسئولیت هامعاون سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه انفرادی نهادهای اجرایی، دولتی و غیردولتی در اجرای این قانون فاقد قاطعیت هستند، تصریح کرد: در این راستا سازمان بازرسی کل کشور پس از اخطارهایی که صادر کرده است. و اخطار به نهادها با مقایسه دستگاه های متخلف را جهت تعقیب کیفری و اداری به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری معرفی می کند.رحمانی پیشنهاد کرد: با توجه به اهمیت، حساسیت و ضرورت اجرای این قانون، نهادهایی که مسئولیت قابل توجهی در اجرای این قانون دارند مانند سازمان بازرسی ستادی برای اجرای آن تشکیل داده و بر این موضوع نظارت جدی داشته باشند. .وی با بیان اینکه مقرر شده است دستگاه های موظف به نظارت بر اجرای قانون به صورت موردی و هم افزایی در اجرای این وظیفه نظارتی، جلسات اردوی دعوت را برگزار کنند. کرد و بر اساس اجرای این قانون باید هماهنگی های لازم بین دستگاه های نظارتی انجام شود، تصریح کرد: ایستگاه پایش قانون جمعیت جوانان نظارت بر اجرای این قانون را از مراجع قضایی از جمله پزشکی قانونی آغاز کرده است. و غیره.در ابتدای این جلسه رئیس فراکسیون جمعیت شورای اسلامی گزارشی از اقدامات مجلس در رابطه با اجرای قانون «حمایت از جمعیت و خانواده» ارائه کرد.در این جلسه اعضای قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان به ارائه نقطه نظرات و نظرات خود پرداختند.


انتهای پست/