بررسی تطبیقی آئین‌نامه هیات نظارت با سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی


بررسی تطبیقی آئین‌نامه هیات نظارت با سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام عصر روز سه‌شنبه به ریاست صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.


به گزارش ایلنا، در جلسه امروز هیات عالی نظارت، آئین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


در این جلسه پیشنهادها و گزارش کمیته تخصصی برای تطبیق آئین‌نامه با سند الزامات تحقق سیاست‌ها که اخیراً به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، مورد بررسی قرار گرفت و مواد و تبصره‌های مربوط به کلیات و نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در قوانین از تصویب هیات گذشت.


ادامه بررسی مقررات پیشنهادی کمیته تخصصی درخصوص نظارت بر مقررات و نظارت در مرحله اجرا، به جلسه بعد این هیات موکول شد.


آئین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی پس از بررسی هیات عالی نظارت و تصویب شورای مجمع برای تایید، به محضر رهبر انقلاب تقدیم می‌شود. 


انتهای پیام/

رژیم لاغری سریع