با تاکید بر لزوم به روز رسانی پایگاه HSE تهران


با تاکید بر لزوم به روز رسانی پایگاه HSE تهران

جلسه ارزیابی وضعیت HSE شهر تهران با هدف شناسایی خطرات در بخش های بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران و برنامه ریزی اقدامات اصلاحی لازم برگزار شد.


به گزارش ایلنا، علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این جلسه با اشاره به لزوم به روز رسانی بانک اطلاعاتی موجود در خصوص حوادث مختلف شهر تهران، افزود: . : تهران یک موجود زنده است و بانک اطلاعاتی ما نیاز به بروز رسانی با حوادث مختلف احتمالی در این شهر دارد و کاری نیست که با یک بررسی انجام و تکمیل شود.


وی یادآور شد: سوال ساده است، باید قسمت های تشکیل دهنده شهر را جدا کرد، تقسیم بندی لازم را انجام داد و شروع به ارزیابی خطر این قسمت ها کرد.


دکتر. نصیری بر لزوم تقسیم کار بین واحدهای تخصصی، تعریف چک لیست، برگزاری منظم جلسات کمیته تخصصی و تدوین دستورالعمل های لازم با توجه به ماهیت و قالب مراسم های مختلف در طول سال و پیوست های رسانه ای مناسب برای هر مراسم تاکید کرد.


وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت نیروهای تاب آوری در مناطق و برگزاری جلسات مشترک با مسئولان تاب آوری و خانه ایمنی و همچنین راه اندازی نرم افزار مناسب HSE برای ارزیابی تاکید کرد و یادآور شد: ما دبیرخانه HSE و وظیفه اصلی خود هستیم. این بخش دارای نظارت، سیاست گذاری و ارزیابی است.


رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین خواستار تعامل با سامانه 137 و استفاده از آمار این سامانه برای گزارش موارد ناایمن در شهر تهران شد.


در ادامه این نشست گزارشی از تهیه گواهینامه فنی و ایمنی ساختمان های شهر تهران و تجربه اجرای این پروژه و گزارش های دیگری در خصوص بررسی مسائل HSE در شهر تهران ارائه شد و حاضرین در این جلسه نظرات خود را ارائه کردند. این موضوع.


انتهای پست/