بازدید از 278 مرکز تحویل دخانیات در شهرستان البرز


بازدید از 278 مرکز تحویل دخانیات در شهرستان البرز

کارشناس برنامه کنترل دخانیات اداره کل بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز گفت: بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات و به منظور ساماندهی تحویل دخانیات، کارشناسان بهداشت محیط شهرستان البرز از 278 مرکز تحویل دخانیات بازدید کردند.


به گزارش ایلنا، لیلا اسدی با اعلام این خبر گفت: در این بازدیدها 61 اخطار کتبی، 4 مرکز پلمب و 13 غرفه و سیگار جمع آوری شد.


کارشناس برنامه کنترل دخانیات شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز در ادامه جمع آوری غرفه های دخانیات از خواربارفروشی ها، ممنوعیت عرضه فرآورده های دخانی به مراکز فاقد مجوز نمایندگی فروش، فروش سیگار و فروش سیگار در اماکن عمومی غیر استعمال دخانیات.


وی گفت: همچنین یک مرکز تحویل قلیان در ساعات پایانی شب شناسایی و توسط کارشناسان بهداشت محیط پلمب و 38 پایه قلیان توقیف شد.


اسدی یادآور شد: این بازدیدها در خرداد 1401 با همکاری اداره اماکن و اداره صمت و کارشناسان بهداشت محیط شهرستان البرز انجام شده است.


انتهای پیام/