بارندگی های اخیر در کما باعث افزایش منابع آبی استان نشد/ بارندگی خسارت خاصی به استان وارد نکرد


بارندگی های اخیر در کما باعث افزایش منابع آبی استان نشد/ بارندگی خسارت خاصی به استان وارد نکرد

مدیرکل آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه بارندگی های اخیر خسارت خاصی در استان قم نداشته است، گفت: بیشتر بارندگی های اخیر در پایین دست استان در حال حرکت به سمت بخشداری قمرود و خزا سلطانیه بوده است. ، و این منطقه به خوبی انجام شده است.


حسن بختیاری مدیرکل آب و فاضلاب استان قم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در قم در پاسخ به این سوال که بارندگی های اخیر چه خسارت هایی در استان قم به بار آورده است؟ وی اظهار داشت: ما در قم چنین آسیبی نداشتیم. فقط آبرسانی سیار انجام شده است زیرا با قطع برق برخی ولسوالی ها مشکل و اختلال در سیستم آبرسانی به وجود می آید.


مدیرکل آب و فاضلاب استان قم در پاسخ به این سوال که آیا بارندگی های اخیر باعث افزایش منابع آبی در استان شده است یا خیر؟ او گفت نه؛ منابع آب استان کوما افزایش قابل توجهی نداشت. البته بیشترین بارندگی در پایین استان بوده که اکنون به سمت غرب حرکت کرده است.


وی افزود: بیشتر بارندگی های اخیر در پایین دست استان بوده و به سمت قمرود و حوض سلطان در حرکت بوده که برای منطقه مفید بوده و اکنون باید دید از فردا روند تغییر می کند یا خیر.


بختیاری در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به خطر فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور، بارندگی های اخیر در استان کما توانسته در این بحث موثر باشد؟ وی تصریح کرد: مشکلاتی از قبیل مشکلات فرسوده آنی نیست و بلافاصله قابل حل است. بلکه مثلاً 50 سال خرابکاری صورت گرفته است. از سوی دیگر، غرق شدن را نمی توان معکوس کرد. در نهایت می تواند تاثیر مثبتی روی آب های زیرزمینی داشته باشد، چه آب پر شود و چه نباشد، اما خطر فرونشست به این راحتی حل نمی شود.


5


انتهای پست/