این استاد ایرانی موفق به دریافت جایزه بهترین محقق در زمینه تحقیقات ارگونومی دانشگاهی شده است


این استاد ایرانی موفق به دریافت جایزه بهترین محقق در زمینه تحقیقات ارگونومی دانشگاهی شده است

استاد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برنده جایزه بهترین محقق در تحقیقات دانشگاهی در ارگونومی شد.


به گزارش ایلنا، استاد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برنده جایزه بهترین محقق در زمینه تحقیقات ارگونومیک (آگاهی از استفاده از اطلاعات علمی موجود در طراحی محیط کار انسانی) شده است.


علیرضا چوبینه ها، رئیس گروه ایمنی و بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در مراسم سالانه موسسه ارگونومی و مهندسی فاکتور انسانی بریتانیا، برنده جایزه بهترین محقق برای تحقیقات دانشگاهی در ارگونومی شد.
انتهای پیام/