ایران نقش مهمی در ثبات بازار نفت دارد


ایران نقش مهمی در ثبات بازار نفت دارد

دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر نقش مهم ایران به عنوان یکی از کشورهای موسس این سازمان در ثبات بازار نفت تاکید کرد.


به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه الرای، «هیثم الغیس» دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر نقش مهم ایران به عنوان یکی از کشورهای موسس این سازمان در تامین ثبات تاکید کرد. . بازار نفت


وی که اخیراً به این سمت انتخاب شده بود، گفت: ایران و ونزوئلا از مهمترین اعضای موسس اوپک هستند و نقش مهمی در ثبات بازار نفت دارند.


الغیس خاطرنشان کرد: اتحاد و همبستگی اعضای اوپک با وجود همه شرایط پیرامونی یکی از نقاط قوت این سازمان است.


دبیرکل اوپک افزود: پیام همیشگی این سازمان به جهان این است که کاهش سرمایه‌گذاری نفت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.


انتهای پست/