ایجاد شعب ویژه رسیدگی به دعاوی شرکت های دانش بنیان


ایجاد شعب ویژه رسیدگی به دعاوی شرکت های دانش بنیان

رئیس کل دادگستری استان تهران انجام تعهدات قانونی و رسیدگی به پرونده های شرکت های دانش بنیان تخصصی را دلیل ایجاد این شعب عنوان کرد.


به گزارش ایلنا، علی القاصی مهر درباره ضرورت و اهمیت افتتاح شعب ویژه رسیدگی به پرونده های شرکت های دانش بنیان گفت: این شعب در راستای قانون دانش بنیان ۹ قانون جهش است که تصویب و ابلاغ شد. یک ماه پیش توسط مجلس ، شروع کردیم


وی افزود: در ماده 9 این قانون وظایف قوه قضائیه تعریف شده است که مقرر می دارد هم در شوراهای حل اختلاف برای حل دعاوی مربوط به شرکت های دانش بنیان و هم برای اداره پرونده های علمی- فناوری آنها ادارات ویژه تشکیل می شود. . و در دادگاه ها


رئیس دادگاه استان تهران گفت: در راستای اجرای این تکلیف قانونی، شعب ویژه و تخصصی همکاری با بنگاه های دانش بنیان به دعوت معاونت علمی رئیس جمهور از روز چهارشنبه سوم تیرماه به طور رسمی افتتاح شد. .


القاصی مهر با اعلام اینکه شعبه ای برای رسیدگی به این دعاوی به دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به عنوان شعبه اصلی تعیین شده است، افزود: شورای حل اختلاف نیز ۲ شعبه را برای رسیدگی به این دعاوی تعیین کرده است.


وی گفت: از این پس قرار است پرونده های این رسیدگی ها دقیقاً در این صنایع چه در شورا و چه در دادگاه با نگاه کارشناسی و کارشناسی و بررسی تخصصی صورت گیرد تا در خصوص این شرکت ها انصاف و انصاف داشته باشند. حمایت قانونی شود


رئیس کل دادگستری استان تهران درباره بازدیدهای امسال از بنگاه های دانش بنیان گفت: بر اساس شعار سال تلاش شده است که بازدید از بنگاه های دانش بنیان به مناسبت ها و در مناسبت های مختلف و طی آنها انجام شود. در بازدیدها، مشکلات قانونی را استماع می کنند و با ایجاد راهکارهایی، مشکلاتی ارائه می شود و در مواردی نیز موضوع به ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان تهران ارجاع می شود.


القاصی مهر با بیان اینکه تاکنون از 4 شرکت دانش بنیان در استان بازدید داشته است، تصریح کرد: یک مورد در شهرستان های تهران بوده که قبل از هفته قوه قضائیه و همچنین در بازدید از علم پردیس انجام شد. و پارک فناوری از بنیاد 3 شرکت دانش بنیان بازدید شد.


رئیس کل دادگستری استان تهران ابراز امیدواری کرد که ایجاد این ادارات منجر به تصمیم گیری در زنجیره حقوقی و نهاد پشتیبانی به نحوی شود که به عملکرد این حوزه و تصمیمات و اقدامات قانونی قضایی لطمه ای وارد نشود. در مسیر رشد و ارتقای این شرکت ها قرار خواهد گرفت.


انتهای پست/