اوکراین چشم‌انداز روشنی برای پیوستن به ناتو در آینده نزدیک ندارد


اوکراین چشم‌انداز روشنی برای پیوستن به ناتو در آینده نزدیک ندارد

وزیر امور خارجه اوکراین تاکید کرد که اوکراین چشم انداز آینده روشنی برای پیوستن به ناتو ندارد.


دیمیتریس کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، همانطور که ایلنا اشاره می کند، با اشاره به تاسا گفته است که هیچ شانسی برای موافقت کشورهای ناتو با پیوستن کشورش به این ائتلاف در آینده قابل پیش بینی نمی بیند.


کولبا امروز-دوشنبه گفت: در حال حاضر هیچ نشانه ای از تغییر سیاست عملی ناتو در مورد مشارکت اوکراین در این پیمان نظامی نمی بینم. با این اوصاف، من امیدوارم که ناتو در آینده نزدیک همچنان بر این تاکید کند که درها باز است و تصمیم نشست بخارست همچنان پابرجاست. البته اوکراین در مسیر ادغام یورو-آتلانتیک باقی خواهد ماند، اما من هیچ احتمالی نمی بینم که ناتو، مانند اتحادیه اروپا، در آینده نزدیک موضع خود را تغییر دهد و اقدامات مشخصی برای اطمینان از پیوستن اوکراین به این اتحاد انجام دهد.


وی گفت: هیچ جایگزینی برای ادغام کامل اوکراین در غرب وجود ندارد. البته منظور غرب پیمان ناتو نیست و اکنون موضوع به این ائتلاف بستگی دارد.


کولبا تصریح کرد که مقامات اوکراینی ارائه ضمانت های امنیتی از سوی کشورهای غربی به این کشور را جایگزینی برای پیوستن به ناتو نمی دانند.


او گفت: «این یک جایگزین نیست، بلکه برای پر کردن شکاف بین اکنون تا لحظه ای است که اوکراین به عضویت مکانیسم امنیت جمعی در می آید. این یک جایگزین نیست، هیچ جایگزینی وجود ندارد. جنگ ما همچنان ادامه دارد. ما موضوع ضمانت های امنیتی را مطرح کردیم زیرا می دانیم که ناتو فردا و پس فردا ما را به عنوان یک کشور عضو نمی پذیرد.
انتهای پست/