اولین مفاد قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب هیات دولت رسید


اولین مفاد قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب هیات دولت رسید

نماینده دولت گفت: با توجه به اینکه دولت با جدیت برای تحقق اهداف شعار سال تلاش می کند، نخستین مفاد قانون «جهش تولیدی_پایه_دانش» پیش از موعد مقرر قانونی به تصویب هیات دولت رسید.


به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در صفحه توئیتر خود نوشت:


با تلاش جدی دولت برای تحقق اهداف شعار سال، نخستین مفاد قانون «جهش تولید دانش بنیان» قبل از مهلت مقرر قانونی به تصویب هیات دولت رسید. این قانون در 20 ماده و 10 تبصره به مزایای قابل توجهی برای نهادهای دانش بنیان پرداخته و تصویب سایر مفاد آن در دستور کار دولت قرار گرفته است.انتهای پست/