انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت شهرک های صنعتی سمنان و دانشگاه دامغان


انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت شهرک های صنعتی سمنان و دانشگاه دامغان

به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های علمی، آموزشی و فناوری و تقویت همکاری بین طرفین و استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت موجود و فرصت های علمی، آموزشی و فناوری، یادداشت تفاهم دوجانبه امضا و مبادله شد. بین شرکت شهرک های صنعتی سمنان و دانشگاه دامغان.


به گزارش ایلنا از سمنان، جلگ سلیمانی مدیر منطقه دامغان در این خصوص اظهار کرد: این تفاهم نامه به امضای محمدرضا باقری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان و سید سعیدرضا اسلامی سرپرست دانشگاه دامغان رسید.


وی افزود: هدف از این تفاهم نامه استفاده از توان علمی، آموزشی و فناوری طرفین برای تقویت و حفظ ارتباط سازمان یافته دانشگاه دامغان و شرکت شهرک های صنعتی سمنان و رفع نیازهای متقابل آنها است.


سلیمانی همچنین همکاری در برگزاری دوره‌ها و سمینارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت و سمینارهای درخواستی طرفین و فراهم کردن فرصت‌های بازدید و دوره‌های کارورزی علمی دانشجویان، کنفرانس‌ها، نشست‌های مشترک و بهره‌برداری از توان علمی اساتید و بازرگانان دانشگاه، تجاری‌سازی فناوری های نوین و تجهیزات آزمایشگاهی یکی از موضوعات این تفاهم نامه است.


به گفته مدیر منطقه دامغان، زمینه سازی برای انجام پروژه های کوتاه مدت و کاربردی مطالعاتی و پژوهشی مورد نیاز صنعت، معرفی دانشجویان به شهرها و نواحی صنعتی برای دوره کارورزی و در نظر گرفتن استقرار کارشناس در کلینیک صنعتی دانشگاه دامغان. تعهدات شهرک صنعتی از جمله شرکت شهرک های صنعتی سمنان بر اساس این تفاهم نامه است.


وی به تعهد دانشگاه دامغان بر اساس این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: اجرا و ارائه طرح ها و اختراعات دانشجویان به منظور برخورداری از حمایت و تشویق مادی و معنوی از این شرکت، برگزاری دوره ها و سمینارهایی جهت تربیت این شرکت با نیروی انسانی متخصص و طرح های پژوهشی ، بر اساس اولویت های پیشنهادی، با هماهنگی شرکت، بر اساس تفاهم نامه یکی از وظایف دانشگاه دامغان می باشد.


مدیر منطقه دامغان بیان کرد: این تفاهم نامه تا خرداد 1404 اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.


انتهای پست/