انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت بهره برداری مترو تهران


انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت بهره برداری مترو تهران

طی حکمی از سوی شهردار تهران اعضای جدید هیات مدیره شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه منصوب شدند.


به گزارش ایلنا، با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، اعضای جدید هیات مدیره شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه منصوب شدند.


زاکانی با معرفی سید مناف هاشمی به عنوان رئیس هیات مدیره، سایر اعضای هیات مدیره شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه را معرفی کرد.


بر این اساس کامران رحیم اف، سید محمد موسوی غضافرودی و وحید دهبندی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه منصوب شدند.انتهای پیام/