انتشار گزارش ارزیابی اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور / فهرست احکام اجرا شده و مغفول مانده منتشر شد


انتشار گزارش ارزیابی اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور / فهرست احکام اجرا شده و مغفول مانده منتشر شد

یافته های دیوان نشان می دهد که اگرچه هدف قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به افزایش متوسط ​​سالانه 8 درصد بوده است، اما میانگین افزایش در سال های اجرای برنامه تنها 0.76 درصد بوده است.


به گزارش ایلنا، محمدباکرز کلیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه ششمین برنامه پنج ساله ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرکت کرد. مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات. رؤسای کمیته های برنامه، بودجه و محاسبات، کمیسیون اصل 90 رفاه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی و اعضای دیوان دیوان از دیگر مقامات این نهاد نظارتی هستند. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ساعیما تشکیل شد.


در این مراسم مهرداد بذرپاش با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در راستای وظایف خاص خود و در راستای حفظ بیت المال با بررسی مجموعا 520 ماده و تبصره برنامه ششم توسعه این گزارش را تهیه کرده است، افزود: 30 درصد برنامه ششم توسعه در برخی از شاخص های تدوین شده در برنامه ششم منعکس شده است.


یافته های دیوان نشان می دهد که اگرچه هدف قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به افزایش متوسط ​​سالانه 8 درصد بوده است، اما میانگین افزایش در سال های اجرای برنامه تنها 0.76 درصد بوده است.


همانطور که در این گزارش اشاره شده است، دلایل اصلی عدم دستیابی به حداکثر اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه را می توان فقدان اطلاعات آماری موثق و به روز، عدم برنامه ریزی صحیح، نبود منابع مالی لازم و مناسب، عدم هماهنگی بین ادارات، عدم تصویب مقررات، دستورالعمل ها، نگاه سیاستی به موضوع به جای تدوین موارد عملی، وجود نگاه ایده آل به برنامه و در نهایت عدم توجه و تحریم بین المللی. ظرفیت مردم و سازمان های غیردولتی برای مشارکت.


نتایج این گزارش حاکی از آن است که هدف قانونگذار به طور کامل 30 درصد، 22 درصد قوانین محقق نشده و 48 درصد ضوابط نیز تا حدی محقق شده است.


همچنین در ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه، دولت و دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای مفاد آیین نامه ای که مقررات 2 درصدی زمان دارد، آیین نامه ای (آیین نامه، دستورالعمل، اسناد و …) تدوین و تصویب کنند. 1 جولای 2012 1 جولای 2008 تصویب شده و نهایتاً 60 نکته از آیین نامه مذکور تا پایان سال 1400 تهیه و تصویب شده است.


در گزارش دیوان محاسبات به عنوان بخشی از تصمیماتی که به طور کامل اجرا شده است موارد زیر ذکر شده است:


– توزیع عوارض بین شهرداری ها و دهیاری ها


– خرید تضمینی محصولات کشاورزی


– اشاعه زیرساخت های خدمات الکترونیک در مناطق محروم روستایی


– حصول اطمینان از مشارکت در تقویت دفاع ملی


فعال سازی سیستم های قضایی


بررسی آمارهای موجود در دوره برنامه ششم نشان می دهد که اقتصاد ایران علاوه بر معدل پایین متغیرهای اصلی، دستخوش نوسانات زیادی است که برخی از مفاد قانون برنامه را از هدف دور می کند.


از منظر بودجه سنواتی و مسائل بودجه و مالیه عمومی، انحراف قابل توجهی از ضوابط و اهداف مالی مندرج در قانون برنامه وجود دارد. وام بر اساس مقررات صندوق توسعه ملی، بودجه ریزی بر اساس اجرا در قوانین بودجه سنواتی، محورهای برنامه در لوایح بودجه سنواتی و متعاقباً در قانون بودجه مصوب اعطا نمی شود.


بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، برخی از مفاد مهمی که علیرغم فعالیت دستگاه ها در قانون برنامه ششم حذف شد، عبارتند از:


– نسبت مطالبات بلندمدت نسبت به مبلغ هدف (کاهش سالانه یک واحد درصد)


بهره برداری و احداث 98 ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و 914 هزار فرصت شغلی در روستاها


– تعیین نسبت دستمزد کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم


– افزایش نرخ توسعه مکانیزاسیون، کشت محصولات سالم و ارگانیک (ارگانیک)، کاهش اختلاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان با قیمت پرداختی مصرف کنندگان به میزان حداقل 10 درصد (10 درصد) و … افزایش سرمایه کشاورزی به 7. درصد (7 درصد) کشاورزی از ارزش های سرمایه گذاری این بخش با ارتقای سطح کلی حمایت های کشاورزی و توسعه و اجرای مدل کشت حمایت می کند.


– بهره وری، استخراج، استفاده از منابع حاصل از فروش فاضلاب برای توسعه و تکمیل پروژه های فاضلاب خانگی.


– احیا، توسعه و غنی سازی در سطح 815 هزار هکتار


– اجرای فعالیت های آبخیزداری و حفاظت از خاک و سفره های زیرزمینی حداقل 10 میلیون هکتار.


– کنترل بیابان زایی و کانون های بحرانی آن در سطح حداقل بیش از یک میلیون هکتار


– تهیه نقشه های نقشه برداری (کاداستر)


– برنامه ریزی برای جایگزینی محصولات صنعتی و مصرفی کم بازده مانند خودروهای فرسوده


– افزایش ظرفیت تولید برق به 25000 مگاوات با ایجاد هاب مناطق برق


– نسبت نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک


– طرح نوسازی و بازسازی صنعتی


– احیا، بهسازی، نوسازی و نگهداری حداقل 270 محله و نوسازی سالانه


– ترمیم و ترمیم بافت های فرسوده


– ساماندهی دورترین مناطق و کاهش 10 درصدی جمعیت در سال


– حمایت از تحقیقات مسئله‌محور و تجاری‌سازی تحقیق و نوآوری برای کلیه شرکت‌های دولتی


– افزایش ظرفیت ترانزیت از طریق کشور به 30 ترابیت در ثانیه


– توسعه دولت الکترونیک


– 10 برابر محتوای دیجیتال مربوطه (دیجیتال)


– خرد مدرسه


– موضوع نظام بیمه چندلایه


– تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی برای زنان سرپرست خانوار


– عواید حاصل از فروش اموال قاچاق طبق قانون مبارزه با مواد مخدر


– پیشگیری، درمان، توانبخشی و کاهش آسیب، حمایت و حمایت اجتماعی از اعتیاد


– ایجاد قطب های فرهنگی در هدایا


– توسعه پایدار گردشگری


– تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی


– حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان در خارج از کشور و …انتهای پست/