امید است برنامه هفتم توسعه واقع بینانه و موثرتر باشد


امید است برنامه هفتم توسعه واقع بینانه و موثرتر باشد

رئیس دیوان با اشاره به انتشار گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه گفت: امیدواریم برنامه هفتم توسعه واقع بینانه و موثرتر در راستای پیشرفت کشور نوشته شود.


به گزارش ایلنا، مرداد بذرپسا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:


دیوان امیدوار است با انتشار گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه و ارائه پیشنهادهای ساختاری برای تدوین برنامه هفتم، نقشه راه واقع بینانه و مؤثرتری تدوین و تصویب شود.انتهای پیام/