امیدواریم توافقنامه همکاری جامع تهران و مسکو به مرحله نهایی خود برسد


امیدواریم توافقنامه همکاری جامع تهران و مسکو به مرحله نهایی خود برسد

وی گفت: یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار دارد، توافقنامه همکاری جامع، بلندمدت و راهبردی بین دو کشور است که قبل از سفر آقای رئیسی و دیدار با اعلیحضرت پوتین در دستور کار ما بود. امیدواریم به زودی جلسات کارشناسی برای نهایی شدن مفاد این قرارداد و تصویب آن در دولت ها و مجالس برگزار شود.


به گزارش خبرنگار ایلنا، خوزین امیر عبداللهیان در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف گفت: به دوست و همکارم و هیئت عالی رتبه همراهشان سلام می کنم. دیدار خوبی داشتیم و در مورد مهمترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی صحبت کردیم.


وی ادامه داد: از جمله موضوعات مذاکرات، توافقنامه همکاری جامع، بلندمدت و راهبردی بین دو کشور است که قبل از سفر آقای رئیسی و دیدار با اعلیحضرت پوتین در دستور کار ما بود. امیدواریم به زودی جلسات کارشناسی برای نهایی شدن مفاد این قرارداد و تصویب آن در دولت ها و مجالس برگزار شود. دو سند دیگر مربوط به تأسیس و راه اندازی مراکز فرهنگی و امنیت اطلاعات بین المللی است که خوشبختانه طی روزهای اخیر به تصویب دولت ایران رسیده و برای تصویب به مجلس فرستاده شده است.


وی افزود: برای برگزاری دور جدید کمیسیون همکاری مشترک ایران و روسیه به توافق رسیده ایم. تفاهم نامه های خوبی در زمینه همکاری در سایر حوزه های اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری و سایر موضوعات داشتیم.


در حال اتمام پست ها …