امضای تفاهم نامه همکاری برای حمایت از توسعه تولید و اشتغال داخلی


امضای تفاهم نامه همکاری برای حمایت از توسعه تولید و اشتغال داخلی

به منظور گسترش همکاری ها و بهره مندی از توانمندی ها و فرصت های مشترک برای حمایت از تولید داخلی، توسعه اشتغال و فقرزدایی، تفاهم نامه همکاری بین هفت نهاد و سازمان دولتی منعقد شد.


به گزارش ایلنا، تفاهم نامه همکاری مشترک بین ستاد توانمندسازی و تحول مردمی مناطق کم برخوردار کشور، معاون هماهنگی و فضای کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور اقتصادی و اجتماعی منعقد شد. مسائل توسعه کسب و کار و اشتغال وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.


در این تفاهم نامه همکاری که در نشست مشترکی به امضای علی آقامحمدی معاون وزیر کشور، رئیس ستاد توانمندسازی و تحول جامعه محوری محلات محروم کشور، سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و کارآفرینی رسید. محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران، علی رسولجان، محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و اجتماعی بهزیستی و غلامحسین حسینی نیا معاون وزیر و فنی کشور و رئیس سازمان آموزش حرفه ای؛ برای ثبت نام، سازماندهی، برگزاری آزمون، آموزش و مهارت آموزی و هدایت جویندگان کار ساکن در مناطق خرد هدف به مراکز و واحدهای ساختاری و همچنین ایجاد یا توسعه بنگاه های خرد برای شرکت های خرد با اولویت تا سال 2020 توافق شده است. برای مناطق کم برخوردار کشور. .

به منظور گسترش همکاری ها و بهره مندی از ظرفیت ها و فرصت های مشترک برای حمایت از تولید داخلی، توسعه اشتغال و فقرزدایی، تفاهم نامه همکاری چند جانبه بین وزارتخانه های دولت، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و کار امضا و منعقد شد. رفاه اجتماعی.

در این تفاهم نامه، ستاد توانمندسازی کشور و توسعه جامعه محور با ارسال اطلاعات سال 2020 محله های کم برخوردار کشور به سایر طرف های تفاهم نامه متعهد به شناسایی شرکت های دارای اولویت و مسائل محله، شناسایی و معرفی افراد جویای کار است. سوابق و مشخصات مهارتی و علایق کاری آنها در مناطق خرد هدف، ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری لازم برای توسعه مشاغل محله ای، همکاری در تهیه اطلس نیازمندی های کاری صنایع کوچک و شهرهای صنعتی و مشاغل کوچک محله ای، ایجاد هماهنگی بین ارائه دهندگان خدمات و سازمان ها، مشارکت کلیه ساختارهای محلی (خانه محلات) برای افزایش مشارکت جامعه، همکاری در ساماندهی گروه های محلی برای ایجاد تعاونی های تخصصی، هماهنگی با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهری کشور، استفاده از دستورات جامعه محور و محلات (توت) سامانه تحول برای همکاری با کارجویان و صنایع کوچک و شهرهای صنعتی در ثبت و ساماندهی متقاضیان کار، استفاده از ظرفیت و همکاری دانشگاه ها، مراکز علمی و آموزشی، شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور، تدوین استانداردها، توسعه مهارت ها، تحقیق، توسعه استانداردهای آموزشی پوست و ارزیابی جویندگان کار.

همکاری در تهیه اطلس نیاز نیروی کار صنایع کوچک و شهرهای صنعتی و بنگاه های کوچک محله ای، تدوین استانداردهای مهارت آموزی برای جویندگان کار، ارائه مشوق ها، تجهیزات و حمایت از صنایع کوچک و شهرهای صنعتی در راستای توسعه. اشتغال و رفع موانع تولید و بکارگیری کارجویان متشکل و محلات کوچک، توسعه شرکت های فناور و دانش بنیان نیز از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت هماهنگی و معدن و تجارت است. معاونت محیط کسب و کار

همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران متعهد به شناسایی و ساماندهی نیروی کار لازم و تهیه اطلس نیازمندی های شغلی صنایع کوچک و شهرهای صنعتی، تدوین استانداردهای مهارت آموزی برای جویندگان کار، ارائه مشوق ها و حمایت ها می باشد. واحدهای صنعتی کوچک و شهرهای صنعتی به منظور توسعه اشتغالزایی و بکارگیری سازمان یافته جویای کار در مناطق خرد کمتر برخوردار کشور با اولویت تا سال 1399، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتی در توسعه شرکت های محله ای و صدور مجوز و شهرک های صنعتی تخصصی جهت همکاری با طرفین تفاهم نامه

ثبت نام از متقاضیان کار با اولویت سال 2020 در مناطق خرد کمتر برخوردار کشور از طریق سامانه کاریابی و همچنین حسابداری نیروی کار مورد نیاز صنایع کوچک و شهرهای صنعتی، همکاری در تدوین استانداردهای مهارت آموزی، سنجش و ارتقای حرفه ای. مهارت ها و صلاحیت ها مهارت‌های انسانی و مهارت‌های حرفه‌ای، کارجویان، همکاری در آماده‌سازی نیازهای کاری اطلس صنایع کوچک و شهرهای صنعتی و بنگاه‌های کوچک منطقه‌ای، ارائه مشوق‌ها، فرصت‌ها و حمایت از واحدهای صنعتی کوچک برای توسعه اشتغال و بکارگیری سازمان‌یافته جویای کار و توسعه کسب‌وکارهای کوچک در محله، بر فناوری‌ها و مهارت‌های اکتسابی اولویت‌بندی شده مبتنی بر دانش با ایجاد کسب‌وکارهای محله‌ای در قالب مشاغل خانگی، تعاونی‌های توسعه محله، اصناف و … با کمک مراکز مشاوره کسب‌وکار، کارجویان مشاوره شغلی معرفی شده از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابی و پیگیری و تامین منابع لازم برای اجرای تحقیقات کاربردی از جمله تعهدات معاونت توسعه کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهم نامه است. .

در این تفاهم نامه همکاری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز متعهد به همکاری در رابطه با آموزش های مهارتی، تدوین استانداردهای آموزشی و سنجش جویندگان کار، تدوین استانداردهای آموزش حرفه ای و مهارتی جویندگان کار بر اساس نتایج ارزیابی نیازهای کاری تهیه اطلس نیازمندی های کاری صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و نواحی خرد بنگاه های کوچک، تحلیل داده های شرکت شهرک های صنعتی استان (تقاضا) و ستاد توانمندسازی محلات محروم (تامین) و توسعه و تدوین و اصلاح کار. استانداردهای مبتنی بر آنها برای اهداف برنامه ریزی انجام فعالیت های آموزشی .

همزمان با امضای این تفاهم نامه، دبیرخانه و کارگروهی در مرکز توانمندسازی و تحول جامعه محوری جامعه مناطق کم برخوردار کشور تشکیل شد که نمایندگانی از این ستاد، معاونت وزارتخانه تشکیل شد. هماهنگی و محیط کسب و کار جمهوری لیتوانی. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت توسعه کسب و کار و اشتغال، سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای مدیریت ایجاد می شود. یادداشت و یک برنامه عملیاتی تهیه کنید.

همکاری مشترک ستاد توانمندسازی و تحول جامعه محوری مناطق کوچک مستضعف کشور، معاونت هماهنگی و فضای کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در قالب این تفاهم نامه به مدت سه سال اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین مبنی بر ادامه، اصلاح، اصلاح یا تغییر مفاد آن قابل تمدید است.


انتهای پست/