امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد


امروز؛  آخرین مهلت ثبت نام آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

مهلت ثبت نام داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی امروز به پایان می رسد.


به گزارش ایلنا، داوطلبانی که برای شرکت در مصاحبه به مرحله مصاحبه علمی راه یافته اند باید به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www. azmoon org برای ثبت نام این ثبت نام تا پایان امروز شنبه 28 خردادماه ادامه خواهد داشت.


مربیان رسمی (تمام وقت یا آزمایشی) شاغل در موسسات آموزش عالی دولتی و اجرایی غیر از دانشگاه آزاد اسلامی که اعلام کرده اند از سهمیه تدریس استفاده می کنند باید واجد شرایط آن سهمیه از جمله موافقت دانشگاه باشند. یا موسسه با ثبت نام در مصاحبه شغل و آخرین سفارش شغلی خود را آپلود کنید.


اساتید رسمی دانشگاه آزاد اسلامی (نهایی یا آزمایشی) نیازی به بارگذاری این مدارک نخواهند داشت. استعلام وضعیت مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی در مرکز پذیرش و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود.


مصاحبه علمی با داوطلبان آزمون دکتری تخصصی امسال در تهران انجام می شود. زمان و فرم دریافت فرم درخواست جلسه مصاحبه حضوری پس از ثبت نام در اطلاعیه ای جداگانه منتشر خواهد شد.


انتهای پیام/