الگوی معماری ایرانی-اسلامی باید در همه ساخت و سازها استاندارد باشد


در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، روند اجرای طرح ملی جهش تولید مسکن و راهکارهای تسریع و توسعه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم که در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن تشریح الزامات واگذاری زمین به متقاضیان ساخت و ساز خصوصی، تاکید کرد: واگذاری باید در بازه زمانی مشخص انجام شود و به صورت مستمر انجام شود نظارتی گفت: باید تا پایان سال 1401 متقاضیان زمین خود را در طرح ملی مسکن دریافت کنند.


رئیس جمهور با تاکید بر اینکه الگوی معماری ایرانی-اسلامی باید در تمامی ساخت و سازها استاندارد باشد، به استانداران گفت: ساخت مسکن را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.


وی با تاکید بر لزوم نظارت و تنظیم جدی در بازار مسکن گفت: اگر بازار مسکن کنترل نشود، بر سایر بازارها مانند بازار ارز، طلا و بورس تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت. البته این کنترل قبل از هر چیز باید با افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار انجام شود.


رئیسی با اشاره به راه اندازی سامانه اطلاعات بازار مسکن تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درآمد مردم صرف هزینه های مسکن می شود و این بازار نیز سهم زیادی در جلوگیری از تورم یا تشدید آن دارد. اگرچه ایجاد سامانه اطلاعاتی برای مدیریت و کنترل بازار مسکن ضروری است، اما کافی نیست و باید اقدامات تکمیلی در این زمینه انجام شود.


انتهای پست/