افزایش سرمایه فولاد مبارکه اصفهان ظرفیت تولید این شرکت را افزایش می دهد


افزایش سرمایه فولاد مبارکه اصفهان ظرفیت تولید این شرکت را افزایش می دهد

نایب رئیس کمیسیون ساخت و ساز شورای اسلامی افزایش سرمایه فولاد مبارکه اصفهان را افزایش ظرفیت تولید این شرکت دانست و افزایش سرمایه فولاد مبارکه اصفهان را برای آینده این شرکت بسیار خوب دانست. .


صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش سرمایه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و تقسیم سود پولی بین سهامداران، گفت: البته هر چقدر هم که پول از محل جمع آوری شود. حراج. از این شرکت برای افزودن سرمایه خود استفاده می شود، ظرفیت تولید نیز افزایش می یابد.


وی افزایش سرمایه فولاد مبارکه اصفهان را اقدامی مثبت خواند و گفت: افزایش سرمایه فولاد مبارکه اصفهان برای آینده این شرکت بسیار خوب است. علاوه بر اینکه کارهای اقتصادی بسیار خوبی انجام شده است.


این نماینده مجلس ادامه داد: سایر شرکت های فعال در بورس در صورت کسب سود باید افزایش سرمایه و سود نقدی بین سهامداران تقسیم کنند.


بدری در پایان عملکرد شرکت های بزرگ صنعتی در بورس را قابل قبول خواند و افزود: این شرکت ها با استفاده از فرصت هر چه بیشتر در بورس فعالیت می کنند، در نهایت به نفع آنها خواهد بود.


انتهای پیام/