افزایش اعتبارات به منظور تسریع آبرسانی به شهر اراکاس / استفاده از ظرفیت فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب اراکس در بخش های صنعتی و کشاورزی ضروری است.


افزایش اعتبارات به منظور تسریع آبرسانی به شهر اراکاس / استفاده از ظرفیت فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب اراکس در بخش های صنعتی و کشاورزی ضروری است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران از تکمیل قوس جنوبی آبرسانی شهر اراک از مجتمع سد کمال صالح خبر داد و گفت: افزایش وام و صدور مجوزهای لازم برای تسریع در اجرای آبرسانی جنوب انجام می شود. رینگ آبرسانی شهر اراک در دستور کار است.


به گزارش خبرنگار ایلنا، اتابک جعفری که به استان مرکزی سفر و از پروژه های تصفیه آب در آن استان بازدید کرد، افزود: با برنامه ریزی صحیح می توان در بسیاری از نقاط در نقاط مختلف از پساب و جایگزینی آن با آب خام استفاده کرد. کشور. انجام داد


وی به تولید بیش از 1100 لیتر فاضلاب در تصفیه خانه های فاضلاب شهر اراک اشاره کرد و ادامه داد: تحقیقات در زمینه استفاده از تصفیه خانه های فاضلاب شهر اراک در صنعت و فضای سبز در حال انجام است.


مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت برای تامین آب مناطق صنعتی، سبز و کشاورزی برای محصولات غیر مولد ضروری و مورد تاکید است.


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی همچنین گفت: فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک 1100 لیتر است که 1000 لیتر آن برای تغذیه تالاب میقان و 100 لیتر آن برای کشاورزی مصرف می شود.


یوسف عرفانی نسب افزود: در حال حاضر بیش از 100 هزار متر مکعب فاضلاب وارد تصفیه خانه ها می شود که بیش از ظرفیت طراحی شده است. به همین منظور شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی احداث و بهسازی جریان چهارم فاز سوم را در نظر گرفته است.


وی ادامه داد: هم اکنون ساخت و بهسازی جریان چهارم فاز سوم تصفیه خانه فاضلاب کلانشهر اراک 73 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همچنین برای اجرای کامل مرحله چهارم تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.


انتهای پیام/