اعضای کمیته تحقیق از اجرای شستا انتخاب شدند


اعضای کمیته تحقیق از اجرای شستا انتخاب شدند

نماینده کمیسیون ملی اقتصاد صائمه تاکید کرد: 15 نماینده امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی به کمیسیون بررسی عملکرد شستا انتخاب شدند.


به گزارش ایلنا، مهدی تقیانی در تشریح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی گفت: اولین دستور جلسه امروز این کمیسیون درباره انتخاب اعضای گروه تحقیق و تفحص عملکرد تامین اجتماعی بود. شرکت سرمایه گذاری (شستا) که علی خدریان، مهدی باقری، نصرالله پژمانفر، غلامحسین رضوانی، روح الله ایزدخواه، سید البرز حسینی، مهدی شریفیان، سامیه محمودی، محسن فتحی، مهدی تقیانی، سید محسن فتحی، سید محسن فتحی، سید البرز، سیدالبرز حسینی، محمدرضا طاغی انگور بناب، محمد علیپور انتخاب شدند.


نماینده کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ضوابط داخلی، افرادی که برای عضویت در کمیته مطالعه و بررسی عملکرد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) انتخاب شدند، اعضای هیئت مدیره را از بین خود انتخاب کردند. و با حكم رئيس شوراي اسلامي شروع به فعاليت مي كنند.


نماینده مردم اصفهان در شورای اسلامی افزود: دستور کار بعدی کمیسیون اقتصادی انتخاب و معرفی نامزدهای انتخابات ناظران شورای اسلامی در مجامع و شوراهای مرتبط با این کمیسیون بود که شامل اسکناس می شود. ذخیره. هیات نظارت، هیات پول و اعتبار، هیات اقتصاد ملی، هیات نظارت بر چاپ و عرضه اوراق بهادار، هیات امنای صندوق توسعه ملی، شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی، هیات واگذاری دولت. فعالیت ها و شرکت ها به بخش غیردولتی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای عالی مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای رقابت، شورای مرکزی زکات، شورای فقهی، هیئت رئیسه مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، هیأت عالی نظارت بر تشکل های صنفی کشور، جلسه عمومی صندوق بیمه خسارات جانی، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمانی و شورای عالی.


انتهای پست/