اعتراض معلمان انگلیسی به شرایط کاری


اعتراض معلمان انگلیسی به شرایط کاری

معلمان انگلیسی در حال برنامه ریزی برای راهپیمایی در لندن هستند.


به گزارش ایندیپندنت، معلمان انگلیسی قصد دارند در لندن راهپیمایی کنند.


این تظاهرات امروز – شنبه – با هدف بهبود دستمزد و شرایط کار برگزار می شود.


به عنوان بخشی از تظاهرات “ما شرایط بهتر می خواهیم” در کنگره اتحادیه کارگری، اعضای اتحادیه معلمان بریتانیا با هزاران کارگر بانفوذ راهپیمایی خواهند کرد.


سازمان دهندگان گفتند که این بزرگترین اعتراض اتحادیه در سال های اخیر خواهد بود.انتهای پیام/