اظهارات بهادری جهرمی درباره اظهارات رئیس جمهور درباره کادر پزشکی/ دولت درباره اصلاحیه قانون استفاده از سلاح اظهار نظر نکرده است.


اظهارات بهادری جهرمی درباره اظهارات رئیس جمهور درباره کادر پزشکی/ دولت درباره اصلاحیه قانون استفاده از سلاح اظهار نظر نکرده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: قانون اصلاح استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح از دولت قبل بوده و دولت سیزدهم در این خصوص اظهار نظری نکرده است.


علی بهادری جهرمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره دیدگاه دولت در خصوص اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح که در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است، اظهار داشت: اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در حال بررسی است. .


سخنگوی دولت ادامه داد: دولت قبل لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود و موضوع در حال بررسی در مجلس است.


وی افزود: من شخصاً از جایگاه این موضوع در کمیسیون های مجلس اطلاعی ندارم و گاهی مشکلاتی را که به نظر یا عدم نظر دولت نسبت داده می شود، در رسانه ها دیده یا شنیده ام.


بهادری جهرمی تاکید کرد: دولت در مورد متن دستور کار مجلس شورا در خصوص اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط افسران نیروهای مسلح بیانیه ای صادر نکرده است.


وی در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور که واکنش کارکنان بهداشتی را برانگیخته است، گفت: رئیس جمهور بارها از کادر بهداشتی و درمانی، جامعه پزشکی و جامعه پرستاری در حوزه های مختلف تشکر و قدردانی کرده و به ویژه از این عزیزان تجلیل ویژه ای داشته است. در روزهای کرونا


سخنگوی دولت گفت: در ستاد کرونا روش و رویه دولت و رئیس جمهور مشمول نظر کارشناسی و تخصصی پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی معتبر بوده و هست و خواهد بود. سلامتی.


وی ادامه داد: جهادگران در مراسم رئیس جمهور سخنرانی کردند، توجه شما را به این نکته جلب می کنم که جهادگران قشر خاصی نیستند و در همه عرصه ها و در برخی اقشار به عنوان نیروهای جهادی عمل می کنند.


بهادری جهرمی افزود: یعنی ما پزشکان جهادی داریم که فعالیت خاصی دارند و به نوعی خودجوش و داوطلب هستند. ما پرستاران و معلمان جهادی داریم که در هر صنف و حوزه ای شناخته شده اند و به عنوان نیروهای جهادی و جهادگر در این عرصه فعالیت می کنند.


وی تاکید کرد: بیشتر جامعه پزشکی و پرستاری جهادگر هستند و تقریباً همه آنها در دوران کرونا به جهاد پرداختند.


سخنگوی دولت گفت: دولت و رئیس جمهور بارها از این بزرگواران تمجید کرده اند. رئیس جمهور در این مراسم به بیان نکته ای که به ایشان نقل شده بود که بخشی از آن به گونه ای منتشر شد که گویی موضوع هدف دیگری دارد، تاکید می کنیم که همواره حافظ تلاش های پزشکی بوده و خواهیم بود. انجمن.


انتهای پیام/