اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت ملی نفت باید به کمیسیون انرژی ارائه شود


اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت ملی نفت باید به کمیسیون انرژی ارائه شود

رئیس کمیسیون انرژی شورای اسلامی با توجه به وظایف نظارتی کمیسیون در نامه ای خطاب به وزیر نفت از نیرو خواست اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه آن را در اختیار نیرو قرار دهد. در هفته کمیسیون های صیما با شرط یک فوریت، زیرا بر اساس بودجه سال 1401 قانون، وزارت نفت موظف است هر سال این گزارش را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه شورای اسلامی ارائه کند. 3 ماه.


به گزارش ایلنا، متن نامه فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی خطاب به وزیر نفت به شرح زیر است.


مهندس محترم آقای اوجی وزیر نفت


با سلام و درود


در بند 2 تبصره «س» قانون بودجه سال 1401 کل کشور آمده است: «وزارت نفت موظف است اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه آن از جمله صورت‌های مالی را در پایان سال جاری ارائه کند. دوره (حسابرسی شده) و مربوط به سال های 1399، 1400 و 1401 و همچنین مروری بر تحقق منابع و هزینه ها، حجم تولید، تحقق (داخلی و صادراتی)، قیمت مصوب و تحقق یافته و درآمدهای محصولات اصلی و فرعی، جاری هزینه ها به تفکیک اقلام، هزینه های سرمایه گذاری به تفکیک اقلام طرح ها و اسناد را در نمودار مصوب و هزینه های ارزی محقق شده به تفکیک سال 1400 و برای سال 1401 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی هر سه ماه یکبار ارائه کنید.


خواهشمند است با توجه به پایان مهلت مقرر در روال قانونی دستور تهیه و ارسال گزارش مذکور ظرف مدت یک هفته به این کمیسیون را به شرط فوریت بفرمایید.


انتهای پست/