استخوان و لسیم | ورزش کنیم


لسیم کلید لامتی ادام العمر برای استخوان ا. به اً همه سلولهای بدن بدننونوعی ا کلسیم استفاده از ، ازجمله سیستم عصبی ، عضلات قلب. به به کلسیم به لات لقی ما تحریک پذیرپذیری ، اضطراب ، افسردگی و ل اب شد.

استخوان یک بیماری “خاموش” است که با دست دادن توده استخوان مشخص شده است. به دلیل ضعیف شدن استخدام ها ، شکستگی به امری عادی تبدیل شده است که به خطرات جدی برای سلامتی تبدیل شده است. آفراد مبتلابه پولی استخوان شده است پس از افتادن از هر نقطهای بهبود نمییابند و این دومین علت شایع مرگ در زنان عمدتا در سنین 60 سال و افزایش است به الا به اان هستند ، اما ا اعد استخوان الپیشگیری است و لیسم ا در رژیم غذایی الین ا ا شرو ششو.

غذائی کل کلسیم

لسیم در شدت از غذاهای دا. حقیقت بدن ق. ا خوردن غذاهای لف ازجمله مواضع زیر امتداد مقادیر توصیه وشده لیسم

  • ما و پنیر منبع تغذیه اصلی لسیم ای افراد مردم هستند.
  • لم پیچ ، کلم برو کلی و لم چینی از منابع گیاهی خوب کلسیم هستند.
  • اایی استخوان های که فوقخورید ، ا ا ل لآآلا ، ابع خوب آن لسیم هستند.
  • بیشتر غلات (مانند نان ، پا ستا و غلات غنیشده) گرچه سرشار از کلسیم می توان گفت ، اما مقدار قابل توجهی از رژیم غذایی میافزایند چون افراد آنها را غالبا یا به مقدار زیاد میخورند. (از میزان زیاد مصرف این غذاها کلسیم می تواند تأمین شود)
  • لسیم به برخی از لات ، آبممیوه ، نوشیدنی های سویا و برنج و توفو اضافه شد.

ال ادی ا بر آن لسیم جذبشده از دستگا گوارش تأثیر ا اله:

؟به ا افزایش سن ، کارایی جذب لسیم اهش ا. ان مصرف کلسیم توصیه می کند برای افراد الای ۷۰ ال بیشتر ا.

ا D.به ین

ایر اجزای موجود در غذابه ا اگزالیک (در برخی از سبزیجات و لوبیا) و هم ا فیتیک (در لات امل) انند جذب کلسیم را اهش دهند. افرادی که غذاهای متنوعی میخورند مجبور را از دو امل ا در نظر بگیرند.

اری از فاکتورها احتمالند آن کلسیم بدن را در ادرار ، مدفوع و عرق از بین ببرند. – بیشتر افراد ، این امل کمی بر وضعیت لسیمددارند.

ا لسیم جز مضر ا

افت بیش ازازحد کلسیم باعث ایجاد یبوست می شود. امکان ا در انایی بدن و روی اا این اثر اثرخوبی ابتدایی ا. در بزرگسالان ، کلسیم زیاد (از مکملهای غذایی اما نه از غذا) ممکن است خطرناک باشد همه افزایش دهد.برخی مطالعات میدهند افرادی که مقادیر زیادی کلسیم مصرف می کنند ممکن است خطر ابتلا به سرطان و بیماریهای قلبی را افزایش دهند ، اما خرید برای درک این ارتباطات االی لازم ا.

آیا باید مکمل های لسیم را مصرف کنیم؟

لسیم و لبنیات: انب مثبت و منفی

به

ای لبنی جز غنی از چربی اشباع هستند. ا ز محصولات لبنی کمچرب و بدون چربی همچنین مقدار زیادی قند پنهان هستند تا طعم و مزه ازدواج کردند که می توانند برای سلامتی و وزن شما بسیار مضرتر از چربی اشباعشده تغییر کنند.

مقدار اضافی ادیر زیاد ا با. مطالعات آن را که امکان دارد رابطه بین ا طبیعت موجود در شیر و ا سینه ، پروستات و بیضه وجود دا با. ز گاو باردارتر اشد ، هورمون های موجود در شیر نیز بیشتر تقویت شدند. –

از افراد ار رد نمی شوند ، به ا معنی که قادر به هضم لاکتوز هستند ، قند موجود در شیر لبنی است.

لائم از خفیف تا شدید هستند و ال گرفتگی ، نفخ ، ا و اسهال ا. ا اراحتی ایجاد لا اند اند لیسم از لبنیات الا کند.

ا هر ماده معدنی ا اده ا ا لیسیم ا ل ا اد نشود.

انید تأثیر منیزیم بر عصب و عضله را ا اا العه

و ترجمه: اطفه ادقی

ا

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-Consumer/

https://www.webmd.com/diet/supplement-guide-calcium

https://www.healthline.com/health/8-fast-facts-about-calcium

دیدگاهتان را بنویسید