اسامی راننده ای که آمبولانس را سوراخ کرد و دختر دو ساله را کشت / هوا گرم بود و من دچار مشکل شدم


اسامی راننده ای که آمبولانس را سوراخ کرد و دختر دو ساله را کشت / هوا گرم بود و من دچار مشکل شدم

گرما بر من غلبه کرد. کولر نداشتم و از صبح خیلی عرق کردم. گرما به مغزم نفوذ کرده بود، بنابراین نمی دانستم که اقدامات وحشتناک من باعث مرگ کودک شده است. من خیلی متاسفم و شما نمی دانید چه رنجی دارم.


روزنامه همشهری مصاحبه ای با راننده اتوبوسی که دختر دو ساله ای را در آمبولانس کشته بود منتشر کرد.


شما در حال خواندن این مصاحبه هستید:


چه چیزی باعث شد به شکستن چرخه آمبولانس فکر کنید؟


آمبولانس در لاین مخصوص ایستاده بود و من به دردسر بزرگی افتاده بودم. آنقدر عصبانی شدم که دیگر کنترل مغز و رفتارم را نداشتم. نمی دانم چه شد که پیاده شدم و چرخ هایم را شکستم تا عصبانیتم را بیرون بریزم.


آیا فقط این است که آمبولانس می تواند در هر مکانی پارک کند و در آن زمان فکر نمی کردید که بیمار در شرایط بحرانی باشد؟


ظهر بود. انگار ساعت 12 بود هوا خیلی گرم بود و من از شدت گرما غرق شدم. من تهویه هوا نداشتم و امروز صبح خیلی عرق کرده بودم. گرما به مغزم نفوذ کرده بود، بنابراین نمی دانستم که اقدامات وحشتناک من باعث مرگ کودک شده است. من خیلی متاسفم و شما نمی دانید چه رنجی دارم.


راه بسته بود و راه دیگری نبود؟


آمبولانس درست در جایی ایستاده بود که من نمی توانستم مسیر را عوض کنم. البته برای وارد شدن به لاین دوم مجبور شدم کمی به عقب برگردم اما چون گیج شده بودم مغزم کار نمی کرد. بعد از تصادف مسافت را به عقب برگرداندم و وارد خط دیگری شدم و رفتم.


کار سختی بود؟


نمیدانم چه بگویم. من اشتباه کردم و تاکید کردم که آن لحظه از گرما خیلی ناراحت شدم. چند دقیقه صبر کردم اما راننده آمبولانس حاضر نشد. وقتی دیدم نمیاد از اتوبوس پیاده شدم و 2 چرخ رو سوراخ کردم. در چنین شرایط دنده ای باید راه زیادی را طی می کردم.


چه زمانی متوجه شدید که اقدامات هولناک شما باعث مرگ یک کودک 2 ساله شده است؟


روز بعد چهارشنبه خبر را در رسانه ها خواندم و نمی دانید چقدر وجدانم ترسیده و عذاب داده است. حتی از ترس تلفن همراهم را خاموش کردم اما در نهایت پلیس مرا دستگیر کرد. واقعاً در آن زمان فکر نمی کردم که داستان به مرگ یک کودک بیمار و حبس خودم ختم شود. اگر می دانستم هرگز مرتکب چنین اشتباه بزرگی نمی شدم.


انتهای پیام/