از وصول 9 لایحه و طرح در جلسه علنی مجلس خبر می دهیم/ از لایحه قانون رسیدگی به ماده 106 قانون کار تا لوایح ایجاد 3 منطقه آزاد تجاری در مازندران، سرحسا و دوغارونا.


از وصول 9 لایحه و طرح در جلسه علنی مجلس خبر می دهیم/ از لایحه قانون رسیدگی به ماده 106 قانون کار تا لوایح ایجاد 3 منطقه آزاد تجاری در مازندران، سرحسا و دوغارونا.

یکی از اعضای هیأت رئیسه صائمه از وصول 9 طرح قانون و طرح خبر داد.


به گزارش ایلنا، احمد نادری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، بیانات زیر را قرائت کرد.


– طرح قانون تشکیل منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران


– لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس


– لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون


– طرح قانون مرجع ماده 106 قانون کار


– طرح اصلاح بند ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده


– برنامه ریزی برای ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل برای بخش برق


– طرح مدرسه حقوق محله و قانون توسعه


– طرح اصلاح بند ب ماده 167 قانون شورای کار، مصوب 30 آبان 1369.


– طرح اصلاح قانون افزایش تعطیلات عید سعید فطر.


انتهای پست/