از تأسیس صندوق بین المللی کمک های بشردوستانه تا اقدامات خشکسالی


از تأسیس صندوق بین المللی کمک های بشردوستانه تا اقدامات خشکسالی

با تبریک به مردم، چهار پیشنهاد از سوی هلال احمر ایران در ژنو تصویب شد.


به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ در نشست های قانونی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در ژنو با رهبران 192 جمعیت ملی فدراسیون، چهار پیشنهاد از سوی هلال احمر ایران شامل رسیدگی به تغییرات اقلیمی از طریق فرصت ها است. تحریم های ظالمانه و ایجاد صندوق بین المللی بشردوستانه برای کمک به کشورهای مشمول تحریم و همچنین استفاده از جوانان و داوطلبان برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه و توسعه کمک های بشردوستانه مورد استقبال و تایید جامعه ملل قرار گرفت. و به تایید هیات مدیره فدراسیون رسید.


رئیس جمعیت هلال احمر پیر خوزه خوزه کولیوند که همراه با هیئت ایرانی به ژنو سفر کرده است، درباره این سفر گفت: علاوه بر دریافت مدال بشردوستانه هنری دیویسون، تهیه صورتجلسه و نگارش برای ایران افتخار بزرگی است. قطعنامه ها.” هلال احمر ایران مسئولیت برگزاری جلسات فدراسیون را بر عهده دارد. از طرف حسنا اسفنديارا.


وی افزود: موارد مطرح شده در جلسات و جلسات توسط نماینده هلال احمر ایران نوشته می شود و در نهایت آنچه تایید می شود در بیانیه پایانی جلسات قرائت می شود. بیانیه پایانی جلسات نیز توسط رئیس کمیته نگارش هلال احمر ایران نوشته شده است.


کولیوند همچنین از تصویب طرح هلال احمر ایران درباره نقش جوانان و داوطلبان جامعه در پیشبرد اهداف، فعالیت ها و کمک های بشردوستانه خبر داد.


رئیس جمعیت هلال احمر ایران ادامه داد: طرح پیگیری تغییرات اقلیمی و توسعه نقش داوطلبان و جوانان در این امر از موضوعات ما بود که طی بیانیه ای مطرح و مورد تایید مجامع ملی قرار گرفت.


کولیوند همچنین از تصویب طرح راه اندازی صندوق بین المللی بشردوستانه در دوران تحریم خبر داد و گفت: ثبت اثر بازدارنده تحریم ها بر کشورهای تحریم شده از دیگر پیشنهادات هیات ایرانی است. ایجاد صندوق بین المللی برای کاهش تاثیر تحریم ها بر جان انسان ها و توسعه روابط مالی با سایر کشورها از جمله راهکارهایی بود که توسط رهبران و مسئولان جوامع ملی ارائه و مورد استقبال قرار گرفت و مورد تایید دولت قرار گرفت. ساختار فدراسیون


انتهای پست/