ازئین چیست؟ | امل ا پروتئین کازئین آشنا


یکی از مهمترین موادی است که بدن به آن نیاز ا. حقیقت پروتئین نقش حیاتی در بدن ایفا. ا برای تنظیم سلامت بدن خود ، به پروتئین نیاز دا اما الب است بدانید انواع لف پروتئین ، تأثیرات متفاوتی در لکرده بدن شما ا. ادامه می دهیم تا شما را با پروتئین کا ، یکی از مهمترین انواع پروتئین آشنا کنیم.

کا چیست؟

ساده باید گفت کازیین یک پروتئین لبنی دیرهضم ا. این پروتئین به آرامی مقداری اسیدآمینه لید. همین نکته را امتحان کنید تا پروتئین کازیین را پیش از خواب مصرف کنید. این ل پروتئین کازئین را بهترین نوع پروتئین برای ریکاوری دا.

هنگامصورت کلی ارای دو نوع پروتئین ا. از این پروتئین های ازئین و دیگری وی نام ارد. 80 شیر را ازئین ل نمونه و 20 درصد باقی مانده به وی تعلق ارد. ازیین به آرامی هضم تجربه ؛ اما وی سریعاً در سیستم گوارش تجزیه خواهد شد. ا له اساسی ترینین اوت بین پروتئین وی و ازیین ا ل ساخت. به

بررسی تفاوت پروتئین کازیین و وی

ازئین بارصورت مستقیم از شیر به دست ابرآید. این در حال است که پروتئین وی ا آب پنیر ال. همین خاطر کازئین قیمت بیشتری در مقایسه با وی دارد. اوت اصلی بین کازیین و وی نیز به طور کلی که اشاره کرد ، در سرعت جذب ا. ازئین سرعت جذب کمی دا. همین خاطر ای عضله سازی و چربیسوسی ار مفید ا. اید شما همچنین درباره تأثیر شیر و لبنیات در رژیم لاغری شنیده با. حقیقت دلیل شیر و لبنیات در لاغری ، همین کا.

ازئین چیست

زمان مصرف این پروتئین چه زمانی ا

به طور کلی اشاره کرد ، این پروتئین دیرجذب و دیرضم ا. از این رو بهترین زما مصرف آن ، شب و پیش از خواب خواهد بود. آنی که شما ز اب ا پروتئین را کنید ، در شب ، بدن شما ریکاوری خواست کرد. از طرف دیگر زمانی که از بودن صحبت می کنید ، یعنی مدت زمان بیشتری در سیستم گوارش شما اقی شما. گر اما زمانی که هنگام خواب این پروتئین را وارد کنید و سپس بخوابید ، سیستم گوارش به آرا آن را هضمند.

دوستان شما چگونه پروتئین کازئین را مصرف می کنید؟ نظر شما ا چه میزان مصرف شیر پروتئین کازین بدن شما تأمین می کنید؟ ات خود را ما را به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید