احتمال تأثیر غیرمستقیم رویکردهای ضد روسی غربی بر مفاد برجام


احتمال تأثیر غیرمستقیم رویکردهای ضد روسی غربی بر مفاد برجام

سخنگوی کرملین امروز – سه شنبه – بر حمایت کشورش از احیای توافق هسته ای با ایران تاکید کرد.


به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین بر حمایت کشورش از احیای توافق هسته ای با ایران تاکید کرد.


وی در عین حال با انتقاد از سیاست غیردوستانه غرب در قبال روسیه گفت: این رویکردها ممکن است به طور غیرمستقیم بر برخی مفاد برجام تأثیر بگذارد.


پسکوف تاکید کرد که این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/