آکادمی علوم پزشکی در حال افزایش آگاهی در مورد HPV است


آکادمی علوم پزشکی در حال افزایش آگاهی در مورد HPV است

رئیس اداره سلامت بانوان فرهنگستان علوم پزشکی از سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تاثیر این ویروس (زگیل تناسلی) به سیاستگذاران سلامت خبر داد.


به گزارش ایلنا، مرضیه وحید دستجردی درباره لزوم گنجاندن مسائل بهداشت جنسی در فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران به ویژه آگاهی از ویروس HPV (زگیل تناسلی): شدت خطر بالا.


وی با اشاره به شیوع جهانی اچ‌آی‌وی در سال‌های اخیر افزود: دهه‌ها پیش، ویروس اچ‌آی‌وی (اچ‌آی‌وی) ناشناخته بود و منجر به شیوع ایدز در جهان با شیوع بالا در کشور ما شد و برای جلوگیری از این رفتار پرخطر و تضمین سلامت عمومی در جامعه، در خانواده، در نسل جوان و در نوجوانان، باید به این موضوع رسیدگی شود.


رئیس اداره سلامت بانوان فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: یکی از مهمترین مراکز پایش مسائل بهداشتی فرهنگستان علوم پزشکی است که به همین منظور فرهنگستان جلسات مشترکی را با معاونت بهداشت، تغذیه و وزارت بهداشت برگزار کرد. سلامت اجتماعی.” سیاست های بهداشت جنسی، به ویژه ویروس HPV، به یک مشکل جدید و عوارض جانبی آن تبدیل شده است.


وحید دستجردی گفت: عوارض ویروس Hpv از جمله سرطان و کاهش امید به زندگی به ویژه در نسل جوان، سلامتی را تهدید می کند، بنابراین فرهنگستان علوم پزشکی به این موضوع رسیدگی و سیاست هایی را در فرهنگستان و وزارت بهداشت تدوین کرد. سازمان های بهداشتی درمانی، پزشکی و آموزش پزشکی اعلام کردند.


انتهای پست/