آمادگی پزشکی قانونی برای کمک به افغانستان


آمادگی پزشکی قانونی برای کمک به افغانستان

در پی وقوع این زمین لرزه، سازمان پزشکی قانونی افغانستان برای کمک به متخصصان پزشکی قانونی و مردم این کشور اعلام آمادگی کرد.


به گزارش ایلنا، پس از وقوع زمین لرزه 6 درجه ای صبح امروز چهارشنبه 31 تیرماه در افغانستان، سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای کمک به جمعیت و پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است.


به گزارش روابط عمومی این سازمان، پزشکی قانونی ایران ضمن ابراز تاسف از این حادثه دردناک، ضمن تسلیت به مردم افغانستان، آمادگی خود را برای کمک به پزشکی قانونی و مردم کشور اعلام کرد.


انتهای پیام/